Coaching og professionel sparring

Coaching hos mig hjælper dig til at finde egne ressourcer og kompetencer og at nå konkrete nye mål i dit liv. I processen arbejdes der mod at afdække, hvad der skal til for at nå dine mål. Vante tankemønstre skal måske ændres, måder, du til daglig arbejder på, skal måske fornyes. Ofte underkender vi som mennesker vore egne evner, og begrænser dermed os selv umådeligt. Pligtfølelser og skyldbevidsthed viser sig tit at være hindringer på vejen mod nye mål.

Under coachingsamtalerne afdækker vi sammen, hvilke hindringer der særligt ligger på din vej. Og du får råd og vejledning af mig i forhold til at gøre de nye veje mere farbare og direkte. Samtaleforløbet indledes med en snak om målsætning og succeskriterier. Fx ”Jeg vil gerne blive bedre til at sælge mig selv” eller ”Jeg vil gerne lære at tackle stress”. Fremtidsrettetheden sikrer en positivt ladet tilgang til udfordringerne/problemerne.

Det er dig selv som klient, der med min hjælp får øje på mulige løsninger. Heri ligger ofte coachingens dybere pointe: At hjælpe den enkelte til at se egne ressourcer og at udvikle nye kompetencer på egen hånd.

 

Artikler om coaching

Igennem coaching kan du finde dine egne ressourcer, og komme forbi de forhindringer du oplever i din hverdag. Du skal både lære at sige fra og til. Læs min artikel nedenfor som omhandler tre forudsætninger for at kunne sige fra og til. Du er velkommen til at downloade artiklen:

coaching
Kunsten at sige nej