Hvorfor vælge at tale med en psykoterapeut?

Psykoterapeutisk hjælp kan være det, der skal til for at få afklaret og løst personlige knuder, der blokerer for den indre levende strøm.

Terapeutiske mål kunne være:
1.  At blive mindre angst og depressiv
2.  At være glad og lykkelig i hverdagen
3.  At have en følelse af substans i livet
4.  At elske (igen)
5.  At have meningsfulde sociale relationer
6.  At magte intimitet

Gode venner og familie kan være en utrolig støtte, når livet ikke er så sjovt. Nogen, der kender og holder af en og som kun vil en det bedste. Men ofte er omgangskredsen ikke fagligt klædt på til at hjælpe én videre, til at løsne knuder og angive nye veje. Og er man i øvrigt parat til at fortælle om de mest ømme punkter til venner eller familie?

Som terapeut er jeg et professionelt medmenneske, der har en masse redskaber til at hjælpe med at løse de problemer, du lægger frem. Jeg er en fremmed, som du ingen forpligtelser har overfor.

Jeg er din forbundsfælle og støtte i dit daglige liv. En der kan rumme dig og tåler at høre at alt. Jeg dømmer ikke, vurderer ikke og giver ingen råd, du ikke har bedt om. I stedet hjælper jeg dig til at forstå dig selv, hvor du kommer fra, og hvor du skal hen.

Forskning på området og min egen erfaring siger, at terapeutens lydhørhed, engagerede medleven og støtte i sig selv er en helbredende faktor for klienten. Min metode og hele tilgang til terapi er at stille mig på din side i processen. Samtidig er min opgave at få dig til at se på dig selv og dit liv på nye måder, at vise dig aspekter ved dig selv og ved tilværelsen, som du ikke havde troet eksisterede.

Læs mere om de behandlinger jeg tilbyder nedenfor:

Stressbehandling
Traumebehandling
Coaching
Terapi
Gestaltterapi