Gestaltterapi

Gestalt udgør en vigtig basis for mit arbejde med mennesker. I gestalt lærer hver enkelt at forholde sig til sig selv som person med den mangfoldighed af følelser, tanker og tilstande, der gør os til dem vi hver især er. Det er også her vi lærer at acceptere livet med dets vilkår og begrænsninger såvel som dets muligheder. Gestalttanken udspringer af eksistensfilosofien, der bygger på overbevisningen om, at vi hver især har ansvar for vort eget liv og hvad vi gør med det.

Terapeutisk handler gestalt vældigt meget om at blive bevidst om sig selv som individ:

Hvordan har jeg det egentlig?
Hvad tænker jeg?
Hvordan agerer jeg overfor mine medmennesker?
Hvordan handler jeg og træffer valg i mit liv?

Forudsætningen for denne indsigt og forståelse er AWARENESS som er en fundamental ting i gestalt. Awareness betyder opmærksomhed, som i denne sammenhæng betyder opmærksomhed på, hvor jeg selv er lige nu, hvilke følelser og tanker jeg har, og hvad jeg gør med dem.
Det er først når vi er bevidste om, hvad der er Lige Nu, hvordan min virkelighed er i dette øjeblik, at vi kan ændre på tingene. Når en klient kommer i gestaltterapi med et givent problem, som han/hun vil investere tid og penge i at løse, kigger terapeuten i første omgang på, hvad vedkommende gør med sig selv. Det kan være: Hvordan taler du til dig selv? Som ven eller som kritiker?
De ovennævnte temaer er også eksempler på noget der typisk belyses. Awareness har meget tilfælles med mindfulness i den forstand at begge begreber kaster lys på den enkeltes tilstand her og nu. Hvad Nuet indeholder i alle aspekter.

Det terapeutiske arbejde består i dels at afdække og tage ejerskab for adfærd og følelser, men også at arbejde på en ny virkelighedsforståelse, når fortidige erfaringer adskilles fra de nutidige muligheder.

Hvis det viser sig, at negative adfærdsmønstre og tunge følelser skyldes traumatiske begivenheder, kobler jeg hjælpen til klienten med metoder til forløsning af traumerne. Se nærmere om traumebehandling under SE terapi og NARM.