Behandling af traumer

I behandlingen af traumer benytter jeg mig af min viden og erfaring med metoderne Somatic Experiencing (SE-terapi) og NARM.
Når vi skal af med traumatiserende oplevelser fra fortiden, som stadig formørker nutiden, er midlet at arbejde med de menneskelige ressourcer, som vi har til vores rådighed i dag.
Som klient vil du opleve at blive meget opmærksom på og bevidst om den styrke, vilje og kraft, du faktisk er i besiddelse af. Vi mobiliserer denne voksne styrke hos dig, fordi den vil hjælpe dig med at rumme og bearbejde hændelser fra fortiden, hvor du var hjælpeløs, alene og overvældet. At bevæge sig frem og tilbage mellem styrke og svaghed hjælper hele din organisme til at finde et nyt balancepunkt i nuet, hvor fortidens spøgelser ikke længere huserer.

Traumebehandlingen forgår normalt som en samtale og væren i kroppen mens du sidder i en stol. Vi kan også arbejde på briks, hvor du har mulighed for at ligge ned for bedre at mærke kroppen eller for at føle dig mere tryg og afspændt.
Vi koncentrerer os meget om dine kropsfornemmelser undervejs, da de tjener som vejvisere og pejlemærker i forhold til de problemer og symptomer du kommer med, men du kommer ikke til at lave egentlig fysiske øvelser.

Forløsningen af traumet sker, når der i terapiens forløb skabes nye erfaringer i din hjerne, noget som forskerne kalder neuroaffektive ændringer. Når du arbejder med de gamle hændelser ud fra en tilstand af voksenhed og styrke af i dag, skabes der nye hjernebaner i dit hoved og dermed grundlægges de nye erfaringer med hvordan det er at være dig – lige nu. Adskillelsen mellem fortid og nutid, så du ikke ubevidst identificerer dig med fortiden er afgørende i det neuroaffektive arbejde.
Andre terapiformer, fx den kognitive, arbejder primært med at ændre på adfærd og skabe forandring ud fra konkrete værktøjer og strategier. Det er en ofte slidsom affære, hvis adfærden skyldes gamle halvt glemte traumer, som psyken sidder fast i. I det neuraffektive traumearbejde arbejder vi i stedet med at løsne de knuder, der holder psyken fanget. Derefter vender det naturlige flow tilbage og adfærden ændrer sig af sig selv. Floden strømmer klart og dybt på naturlig måde, når vi fjerner klippeblokkene fra strømmen.