At sige både JA og NEJ kræver mere af os, end man lige skulle tro.
Og det er ikke nødvendigvis noget, vi har lært at kunne sige.

 

Forudsætningen for at kunne sige ja og nej er:

1.

At tro på egen ret og eget værd i samspil med andre.
At tage plads og give plads

Udfordring: Du har også lov at være her! Din stemme gælder også.
Hvis du markerer en grænse, er det din ret at få den respekteret –
også selvom andre er uenige.

2.

At udtrykke sit synspunkt, at være ærlig og synlig.
At handle på følelser og tanker.

Udfordring: Du har ansvaret for din mening eller oplevelser af
tingene. Stå inde for dig selv og tag tanker og følelser alvorligt.

3.

Herefter at tage konsekvensen:
At andre bliver sure, skuffede, kede af det, vrede
At tåle anklager og bebrejdelser
At blive udelukket. Adskillelse fra de andre.

Udfordring: Du skal turde markere din anderledeshed og stå på din
ret til at være her på din måde. Lad være med at tage ansvaret for
andres følelser. Man kan godt beklage sit nej, uden at skulle bære
andres reaktioner. Det skal de selv gøre.