Hvad er kognitiv metode?

Den kognitive indfaldsvinkel i terapi fokuserer på tankemønstre, som vi hele tiden danner, men som regel følger faste figurer. Hjernen kan finde på at bevæge sig i tankespiraler, som den gentager og gentager til ingen nytte. Dette sker, når vi er fanget i især negativ tænkning, hvor kritiske og bebrejdende stemmer lyder i hovedet i en stadig strøm.

Kognitiv metode kaster lys over, hvad vi egentlig går og tænker i løbet af en dag, og tilbyder samtidig bedre alternativer, der kan lade os i ro. Vi tror normalt, at vi selv bestemmer, hvad vi tænker, men det gør vi faktisk ikke et hundrede procent! Vanetænkning er udbredt, så at få bevidsthed om tankemønstrene, giver os mulighed for at ændre dem

Jeg bringer ofte en kognitiv vinkel ind, når jeg arbejder med forskellige problemstillinger, for på den måde at afdække antagelser, forestillinger og ”fortællinger”, som klienter har produceret i sit hoved. Produkterne kan herefter ses nærmere i sømmene og sammenholdes med virkeligheden.

Kognitiv metode og terapi kan hos mig dog ikke stå alene, men kobles med SE-terapi og andre metoder for at skabe udvikling og varig forandring. Se her for andre metoder.

 

kognitiv metode