Tilstede i nuet

Mindfulness er at være til stede i nuet. Og at være her og nu er grundlaget for gode psykologiske udviklingsprocesser, som fører klienten til et nyt og bedre sted. Mange mennesker i terapi har erfaret at udviklingen i forløbet går i stå, at det bare er snak og snak om problemer, men uden at der sker en forandring. At være helt til stede i samtalen, at mærke kroppens subtile signaler og føle dybt i øjeblikket er nødvendigt, for at sessionen bringer noget nyt med sig.

Derfor er grundlaget for mit arbejde som terapeut en mindful tilgang. Og denne mindfulness lærer mine klienter langs ad vejen, hvilket åbner for nye dybder og perspektiver, til gavn for udviklingsprocessen.
Rolig og vågen tilstedeværelse midt i verdens krav og forvirring…. Det er en udfordring for de fleste. Det er også resultatet, når man praktiserer mindfulness i sin hverdag. Ro, koncentration, effektivitet og fokus indtræder, når vi lærer at styre vores energi i hensigtsmæssige baner og ikke forsøger at rumme hovedets alt for mange tanker på en gang.

Mindfulness er en ny betegnelse for en ældgammel livsform, hvor fokuseret opmærksomhed og væren i nuet skaber grundlag for et harmonisk liv. I modsætning hertil har vi det moderne menneske, der i sin anstrengelse for at imødekomme ydre krav og opnå succes taber evnen til at glædes over livet og endvidere bliver mindre og mindre effektiv. Opgørelser over danskernes sygemeldinger taler deres eget sprog om stress og udbrændthed.
Forskning viser, at når vi tilpasser vores aktiviteter og præstations-niveau til kroppen og det autonome nervesystems måde at fungere på falder stressniveauet, mens koncentration og faktisk ydeevne stiger.
Mindfulness bliver idag med gode resultater brugt til behandling af depression, stress og udbrændthed i både Europa og USA.

I det terapeutiske arbejde så vel som i coaching bruger jeg mindfulness som en måde at stille skarpt på problemerne. – Og samtidig lære dig at rumme dit liv og dine følelser bedre.
Jeg laver også kurser i mindfulness.
Se under linket ”Kurser”