Hvad er neuroaffektiv metode?

Neuroaffektiv forskning er meget ny og retter sig mod at afdække, hvordan menneskers følelser og indre tilstande bliver til i hovedet på os. Ordet neuroaffektiv er skabt af neuro = nerve plus affektiv = følelse. Forskningen har medført en banebrydende ny viden om, hvad der skal til, for at vi som mennesker trives og udvikler os – og især hvad der sker, når vi ikke gør det.

Baggrunden for denne viden kommer fra forskning i hjernens strukturer og måder at skabe tanker, følelser på, både fx glæde, angst og stress. Trivsel handler vældig meget om indre balance og harmoni, hvilket skabes i vores psykobiologi i samspillet mellem hormoner, neurale kredsløb i hjernen og det autonome nervesystem. I min optik kan man ikke længere adskille det fysiske velbefindende fra det psykiske.

Forstil dig et udbredt motorvejsnet. Vejene skærer hinanden på kryds og tværs og fører i alle retninger. Hvert ”spor” er skabt på basis af erfaringer og kundskaber vi udvikler, og da vi lærer hele livet, danner vi også hele tiden nye spor. Sådan er hjernen indrettet på nerveplanet, sagt meget forenklet. Vejnettet er det neurale netværk og består af et uendeligt antal nerveforbindelser, kaldet synapser.

Gode og dårlige oplevelser har dannet spor af erfaring i hjernen, fx ”brændt barn skyr ilden”, men også ”sådan cykler jeg uden at vælte” Motorvejsnettet danner strukturen i  tænkning og adfærd, men også følelsesstemning. Og vejnettet danner grundlag for alle former for VANER.

Den neuroaffektive metode består i, at jeg hjælper med at danne nye alternative veje, der kan afløse de gamle mortorveje. Gamle smertefulde erfaringer og vaner, der er organiserede i hjernen som neurale spor, erstattes af nye spor af nutidige ressourcer og kompetencer.

Ofte kan vi være så opslugte af fortiden at vi ikke ser nutiden med dens nye muligheder. Vi drejer automatisk ind på de etablerede motorvejsnet – også selvom de er smertefulde, for vi kender ikke til andet. Metoden inviterer på samme tid til bearbejdelse af gamle erfaringer samt aktivt at etablere en åbning for at nye og bedre erfaringer kan gøres .

Dannelsen af nye positive spor sker på baggrund af bevidsthed og opmærksomhed baseret på mindfulness. I Nuet fanger man de følelser og tanker, der får en til at svinge ind på den gamle motorvej, men samtidig har jeg som terapeut blik for, hvor og hvordan jeg kan hjælpe klienten til at udvikle sig på nervecelleplan – og dermed skabe nye værdifulde spor i Nuet.

Neuroaffektiv metode bruger jeg både i chok-traumeterapien og i arbejdet med udviklingstraumer.