Somatic Experiencing (SE) er en terapiform jeg bruger for at få løsnet dybtliggende chok, traumer og problemer, som ikke umiddelbart lader sig ændre.

Men hvad er mon et traume?

Vi får et traume, når vi udsættes for en oplevelse, som er for voldsom og overvældende for krop og psyke til at vi kan gøre noget ved den alene. Er der ingen til at hjælpe i situationen, ingen sikkerhed, trøst eller forløsning, kan hændelsen blive siddende i vores system som en indre spænding, mere eller mindre bevidst. En sådan spænding kan over tid udvikle alverdens andre symptomer som uro, stress, søvnløshed, bekymring, angst og modløshed og opgivelse. Ofte søger vi behandling for symptomerne, men lægen kan intet finde. Så må vi leve med elendigheden….. Eller det behøver vi heldigvis ikke! SE metoden er god til at afdække, om der er chok og traume i dit system, som skaber problemerne. Og så kan de forløses.

Man kan komme langt med samtaler om følelser og oplevelser for at skabe både forståelse og accept af dig selv. Men i nogle tilfælde er snak ikke forløsende, problemerne ændrer sig ikke af at man taler om dem. SE tager udgangspunkt i din krop og den direkte sansning af spændinger, knuder og smertelige punkter, som ofte kan mærkes, når vi taler om de svære ting. Sansningerne er kroppens respons. At kroppen inddrages betyder ikke, at du skal lave øvelser på gulvet iført sportstøj. Det er mere et spørgsmål om, at vi under samtalen hele tiden lytter til din krops respons og at du lærer at regulere uro og spændinger frem mod større velvære gennem åndedrættet og tilstedevær.

Kroppen har sin egen måde at berette om problemerne på og gennem den er det muligt på en direkte måde at skabe frigørelse og masser af ny energi og en følelse af kompetence og kraft.

I SE taler man om frossen energi eller en fastfrosset tilstand, hvor det kan være svært at finde en udvej. Tilstanden kan skyldes traumer og andre svære hændelser, der kan fastholde dig i immobilitet, magtesløshed, sortsyn, angst og bekymring. Stress og depression og urolig søvn hænger tit sammen med denne fastfrossethed. Den levende glade sjæl er som frosset til i elendighed, uden at vi nødvendigvis ved hvorfor.

Når vi inddrager kroppen direkte, kontaktes problemerne på en ny måde, men vi kalder samtidig på de mange ressourcer, der også ligger gemt i kroppen og som kan hjælpe til en forløsning. Det er især det autonome nervesystem og reptilhjernen, vi er interesserede i at få i tale. Denne ældste del af hjernen har til formål at bringe os helskindede gennem livets udfordringer og har overlevelsen som formål. Den styrer egenrådigt funktioner som åndedræt, fordøjelse, hjerterytme, søvn, seksualitet, sved og sekretproduktion og mange andre automatiske funktioner i kroppen. Mange stressede mennesker kan genkende disse funktioner som nogle, der har ændret sig i takt med at deres stress voksede.

Terapiformen er sammenknyttet med mindfulness, idet vi træner opmærksomheden på dette øjeblik, lige nu. Begge indfaldsvinkler går bag om hovedet og dets kontrol og er med til at dæmpe tankemylderet, som plager mange af os i dag. Evnen til at berolige dig selv styrkes og du vil få stadig større indflydelse på din følelsesmæssige tilstand i øjeblikket.