Traumatisk opvækst sætter spor i vores hjerner

Hvad sker der i hovedet og kan man mon reparere skaden?

Hjernen vejer hos et nyfødt barn 400 g, mens en voksen hjerne vejer 1,5 kg. Fra første øjeblik er den menneskelige hjerne derfor fuldt optaget af at udvikle det potentiale, der ligger i de milliarder af hjerneceller, vi er født med.

HVORDAN denne udvikling foregår og hvilke prioriteringer hjernen foretager undervejs, er helt afhængig af vilkårene for det lille menneskebarn

Over 2 aftener fokuseres der på, hvad der sker i hovedet på os, når vi ikke får den omsorg, tryghed og kærlighed, der er nødvendig for at hjernen udvikler sit potentiale. Også de terapeutiske veje og vildveje kommer vi ind på, for hjernen er så plastisk og formbar, at man ad terapeutisk vej kan ”reparere” på misvæksten og dermed udvikle en både sund og kreativ hjerne, selv med en svær opvækst.

Underviser: Lene Bjergland, cand mag og psykoterapeut med speciale i tidlig traumatisering.

Tid: Torsdage d. 11. marts og 25. marts, kl 17 – 20 incl pause.

Kilder: Martin Teicher, Bessel Van der Kolk, Peter Levine, Susan Hart og Steven Porges m.fl.