God terapi er som at gøre det brudte helt igen med guld

Det hedder sig at japanske keramikere har klinket deres ituslåede lertøj med guld, hvilket bare forhøjer kunsthåndværkets skønhed og unikke væsen.

Det samme synes jeg man kan sige om arbejdet med at “klinke mennesker” . Når vi heler vore sjælelige sår, sker der en dyb forvandlingsproces, hvor man faktisk kan få det sådan, at det skidt, der gennem tiden har skabt lidelsen i en, nu i helingen forvandles til guld. Medfølelsen, kærlighedsevnen og den levende sjæl opleves indefra som guld

Personlig og faglig udvikling

Hvordan man hjælper sig selv til større trivsel og mindre stress, uro og tunge følelser kan være en svær én…

Men ny forskning i hjernens funktioner giver os masser af nye input – ikke blot til hvordan vi følelsesmæssigt trives, men åbner også for nye veje til behandling og udvikling.

I mit arbejde som terapeut har jeg specialiseret mig i at skabe trivsel for mennesker ved at harmonere vore urmenneskelige instinkter og kraft – reptilhjerne og limbisk system – med det moderne menneskes hjerne, der især sidder i frontallapperne.

Arbejdet med harmonisering kaldes neuroaffektiv terapi, noget du kan læse mere om under linket foroven.
Mine uddannelser i Somatic Experiencing, gestaltterapi og NARM er også beskrevet nærmere under linket Metoder.

Her på siden kan du orientere dig nærmere om, hvilke metoder der i dag er til rådighed og få et indtryk af de forskellige behandlinger, jeg tilbyder.

Vellykket behandling giver dig oplevelsen af at kunne bevæge dig fra problemernes lammende tyngde til en følelse af mestring og nyt mod og handlekraft.

Hvad siger klienter og kursister

Ualmindeligt empatisk. Særdeles erfaren. Støttende, udviklende og med stor integritet. Det er min oplevelse efter at have gået i terapi hos Lene i tre år. Jeg har jeg lært og opdaget rigtigt meget nyt om mig selv og mine psykologiske mønstre, fået støtte, når jeg havde behov for det og er blevet tilpas udfordret når det var dét, jeg havde behov for. Jeg kan klart anbefale Lene som terapeut.

Kenneth, Tekstforfatter

Ved hjælp af Lenes skarpsindighed og opmærksomhed på min krops signaler, formåede hun at hjælpe mig ud af mit traume som har påvirket mig det meste af mit liv. Forståelsen af at lytte til min krop i svære situationer og bruge de redskaber hun har givet mig med, har skabt en hel ny tilgang til mit liv der bringer mig så meget energi og glæde. Jeg er dybt taknemmelig over at Lene har kunnet hjælpe mig igennem det, som først virkede uovervindeligt.

Christina, Biolog

Lene er empatisk, lyttende og forstående.
Lene er nærværende.
Lene er det første menneske jeg har mødt som egentlig lytter og forstår, jeg er 49 år gammel.
Jeg kalder hende “Den kloge kone”, hun kan sætte ord på mine følelser når jeg ikke selv kan.
Lene har givet mig mange Aha oplevelser og givet mig en forståelse for mig selv.
Lene ser med det samme hvis jeg “ikke er tilstede”, med simple greb får hun mig frem og være nærværende.
Jeg kan møde op til en session og være “helt væk”, når den er slut kan jeg mærke mig selv igen, farver står klarere og mine tanker skarpere.
Jeg har anbefalet Lene til flere bekendte og nævnt hende i facebookgrupper.

Allan

“Jeg startede i terapi hos Lene pga. arbejdsrelateret stress. Med sin åbenhed og måde at møde mig præcis, hvor jeg er, har jeg fået åbnet for et større arbejde med selvværd og traumer. Jeg har lært at arbejde med min fortid på en værdig og selvelskende måde. Lene tager altid udgangspunkt i, hvor jeg er i livet, og skaber en tryg ramme til at erkende egne mønstre og få værktøjer til at arbejde videre.”

Katrine, Gymnasielærer

Nyheder:

To foredrag: Sociale relationer og tilknytning– dyb menneskelig impuls og samtidig risikabel og farlig

D. 5 og 12 oktober 2023
Der er en nøje sammenhæng mellem det tidlige forældre-barn forhold og evnen til at være i en social flok og skabe personlige relationer.

Kontakt og nærhed med et andet menneske er måske det stærkeste instinkt i os overhovedet. Vi vil øjenkontakten, tæthed med en anden krop og vi har brug for dyb hjertekontakt. Mange mennesker mærker dog en enorm ambivalens, for deres instinkter byder dem trods længslen efter nærhed at holde afstand af mistro og frygt. Tryg og tillidsfuld tilknytning kan dermed være en svær størrelse.

Over to torsdage går vi i dybden i forhold til tilknytningsdynamikkerne: De magiske spejlneuroner, nervesystemet/vagusnervens betydning for tryg tilknytning, Bowlby´s tre typer af tilknytningsmønstre og meget andet. Der vil desuden være et særligt fokus på, hvordan man kan arbejde med låsthed og utryghed i nærkontakten, så det indbyggede sociale instinkt fungerer bedre.

5. og 12. oktober 2023, kl 17 – 18.45
Folkeuniversitetet i Aalborg

Gaslighting – fokus på en destruktiv adfærd

D. 27. april 2023
Gaslighting – et begreb fra en gammel film, hvor den onde ægtemand bruger gastilførslen i huset til at dominere og forvirre sin kone – er blevet en ny måde at tale om, hvordan et magtgalt og narcissistisk styret menneske kan søge kontrol og dominans over andre. Vi kan blive ”gasset” både som medarbejder, familiemedlem og som gruppe. Og gassen kan komme alle steder fra, fx helt oppe fra præsidentniveau.

Til grund for den ødelæggende adfærd over for andre ligger en skade på selvfølelsen, som også kaldes et narcissistisk sår. I foredraget kommer der spot på adfærden hos den svært personlighedsforstyrrede, der gaslighter massivt, til en mere ”dagligdags” narcissisme, som de fleste af os bærer. Vi skal se på de typiske fællestræk ved narcissistiske skader, store som små: Manglende mentaliseringsevne, sense of entitlement, forbitrelse, magtsyge og aggression.

Symptomerne og adfærden kobles til udviklingen af hjernen og dens kapacitet i henhold til den nyeste hjerneforskning.

Torsdag d. 27. april kl 17 – 18.45
Folkeuniversitetet i Aalborg

Bestil din billet her

Det autonome nervesystem og dets sammenhæng med angst, depression og stress. Ny forskning.

D. 11 april 2023
I dag taler man om ”nervesystemet” som en central spiller i den menneskelige psyke i forhold til trivsel. Men hvordan hænger dette nervesystem sammen med følelser, tanker og kropstilstande? Og hvordan kan man influere på et autonomt system?

Det autonome nervesystem er styret af reptilhjernen, der alene har vores overlevelse som fokus. En gammel, primitiv drift der ikke forholder sig til følelser eller tænkning, men alene styrer den kropslige respons på fare henholdsvis tryghed.

Bliv klogere på hvordan reptilhjernens metoder Fight, Flight og Freeze øver stor indflydelse på vores velbefindende. Den moderne hjerneforskning har nemlig afdækket, hvordan den primitive dynamik i bunden af kraniet samarbejder med vores menneskehjerner og dermed har stor betydning for, hvordan vi tænker og føler.

Tirsdag d. 11. april kl 17 – 18.45
Folkeuniversitetet i Aalborg