LogoKontakt mig
Logo
Kontakt mig

To foredrag: Sociale relationer og tilknytning

– dyb menneskelig impuls og samtidig risikabel og farlig

Der er en nøje sammenhæng mellem det tidlige forældre-barn forhold og evnen til at være i en social flok og skabe personlige relationer.

Kontakt og nærhed med et andet menneske er måske det stærkeste instinkt i os overhovedet. Vi vil øjenkontakten, tæthed med en anden krop og vi har brug for dyb hjertekontakt.

Mange mennesker mærker dog en enorm ambivalens, for deres instinkter byder dem trods længslen efter nærhed at holde afstand af mistro og frygt. Tryg og tillidsfuld tilknytning kan dermed være en svær størrelse.

Over to torsdage går vi i dybden i forhold til tilknytningsdynamikkerne: De magiske spejlneuroner, nervesystemet/vagusnervens betydning for tryg tilknytning, Bowlby´s tre typer af tilknytningsmønstre og meget andet. Der vil desuden være et særligt fokus på, hvordan man selv kan arbejde med sine udfordringer, når det gælder nærkontakten.

kan bookes min 10 personer

Adresser:

Holbergsgade 24, København K

Terapihuset, Marievej 2, Hellerup

Hyrdevænget 7, Gilleleje

Ring eller skriv

Lene Bjergland

Telefon 29896487

Bjergland@gmail.com